STN - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

STYPENDIA

STYPENDIUM

WIĘCEJ INFORMACJI

DLA KOGO?

DEADLINE

UWAGI

Stypendium rektora Uniwersytetu Medycznego dla studentów 

 

https://www.umlub.pl/studenci

-i-doktoranci/dzial-spraw-

socjalnych-studentow/stypendia-

na-rok-akademicki-20202021/

Studenci Uniwersytetu Medycznego 

30.09.2022

Podstawowe kryterium - średnia ocen wyliczona z egzaminów za rok studiów

+ osiągnięcia naukowe

+ osiągnięcia sportowe 

+ osiągnięcia artystyczne

+ olimpiady przedmiotowe (osoby przyjęte na 1 rok studiów)

Stypendium z Własnego Funduszu na Stypendia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

https://www.umlub.pl/uczelnia

/informacje/komunikaty/art,10061,

stypendium-z-wlasnego-funduszu-na-

stypendia-uniwersytetu-medycznego-

w-lublinie.html

Studenci od drugiego do ostatniego roku studiów za wyjątkiem studentów studiów drugiego stopnia

Ogłaszane na początku października/listopada,

~11 dni na złożenie wniosku od dnia ogłoszenia

W roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium średnia ocen z egzaminów i zaliczeń z oceną co najmniej 4,7 oraz brak oceny niedostatecznej z egzaminów i zaliczeń z oceną.

Stypendium z Miejskiego programu stypendialnego

https://lublin.eu/mieszkancy

/edukacja/dla-studenta/

Stypendium może być przyznane wyłącznie temu studentowi, dla którego miejscem zamieszkania jest Miasto Lublin.

Wg uchwały

do 31.10 b.r.

W roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium student uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,50

Studenckie Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego

https://www.lubelskie.pl/aktualnosci

/studenckie-stypendia-marszalka-

wojewodztwa-lubelskiego-w-2021-roku/

- Student zamieszkuje województwo lubelskie 

- nie ukończył 26 roku życia

- uzyskał stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki, w którym składany jest wniosek

"Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w terminie od 14 do 31 stycznia danego roku kalendarzowego"

Liczba uzyskanych punktów nie może być niższa niż 8 (w minimum trzech rodzajach działalności).

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia

https://www.gov.pl/web/edukacja-

i-nauka/informacja-na-temat-s

typendiow-ministra-nauki-i-

szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-

osiagniecia-dla-studentow-na-rok-

akademicki-20202021

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

- znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami

 lub

-znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

W poprzednich latach obowiązującą datą był 25.10 b.r., jest ogłaszane na początku września

Wniosek może złożyć wyłącznie rektor uczelni albo osoba przez niego upoważniona – wyłącznie przez system ZSUN/OSF.

Stypednium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe https://www.gov.pl/web/zdrowie/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia-naukowe--sportowe-na-rok-akademicki-20202021

 

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

-znaczącymi osiągnięciami naukowymi związanymi ze studiami

lub

-znaczącymi osiągnięciami sportowymi.


 

W poprzednich edycjach obowiązującą datą był 

1 października do około 15 listopada b.r., ogłaszane na początku września


 

Wnioskodawcą jest wyłącznie Rektor uczelni albo osoba przez niego upoważniona w zakresie składania wniosków o stypendium ministra  na podstawie udzielonego pełnomocnictwa dołączonego do wniosku

 

Kalendarz

Maj 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31